Dirks Service Krosno Sp. z o.o., która zarządza nowoczesnym centrum logistycznym w Krośnie Odrzańskim, poszukuje kandydata na stanowisko:

Specjalista ds. BHP

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

– wykonywanie zadań służby bhp;

– udział w ustalaniu przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz prowadzenie rejestrów dokumentacji powypadkowej;

– inicjowanie działań i rozwiązań w zakresie bhp;

– opiniowanie pod względem BHP zmian planowanych w firmie oraz powstających instrukcji i procedur;

– przeprowadzanie kontroli i inspekcji dotyczących bhp;

– aktualizowanie i nadzorowanie dokumentacji z zakresu BHP wynikającej z przepisów prawa,

wewnętrznych wymogów korporacyjnych,

– przeprowadzanie szkoleń bhp;

– reprezentowanie zakładu w kontaktach z zewnętrznymi instytucjami w zakresie BHP np. PIP, PIS, UDT;

– udział w audytach wewnętrznych i zewnętrznych BHP i PPOŻ;

– udział w przeprowadzaniu analizy oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy;

– dbanie o rozwój kultury bezpieczeństwa w zakładzie pracy;

– koordynację działań naprawczych i doskonalących;

– prowadzenie niezbędnych analiz i statystyk, sporządzanie raportów zgodnie z procedurami firmy;

Oczekiwania wobec Kandydatów:

– wykształcenie wyższe w zakresie BHP albo studia podyplomowe w zakresie BHP;

– minimum roczne doświadczenie w służbie BHP;

– praktyczna znajomość przepisów, wymogów prawnych i norm z zakresu BHP;

– znajomość przepisów z zakresu prawa pracy;

– znajomość przepisów z zakresu ochrony środowiska i p.poż. będzie dodatkowym atutem;

– dobra organizacja czasu i pracy, sumienność w wykonywaniu obowiązków, samodzielność i umiejętności rozwiązywania problemów;

– komunikatywność oraz nastawienie na współpracę w zespole;

– dobra znajomość języka angielskiego i/lub niemieckiego.

Oferujemy:

– atrakcyjne wynagrodzenie

– możliwość rozwoju zawodowego, w tym szkolenia, kursy

– dopłatę za dojazd do pracy z miejscowości oddalonych od Krosna Odrzańskiego o 25km – w kwocie 500 zł

– pakiet socjalny

– ubezpieczenie na życie,

– kartę mulisport ,

– kurs językowy,

– objecie dzieci programem Dirks for Kids

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.