Kierownik ds. Zarządzania Zleceniami (Order Manager)

Kierownik ds. Zarządzania Zleceniami (Order Manager)

Opis stanowiska

 • Planowanie i kontrolowanie pracy podległym pracownikom – tworzenie harmonogramu pracy i minimalizacja nadgodzin.
 • Organizacja pracy oraz kontrola podległych pracowników pod względem pracy zgodnie z zatwierdzonymi procedurami operacyjnymi.
 • Szkolenie nowo przyjętych pracowników oraz ciągły nadzór nad nimi
 • Koordynacja przepływu zleceń według wymagań Klienta (cut-off time-maksymalny czas zamknięcia zlecenia),
 • Prowadzenie dokumentacji i ewidencji zleceń systemowych
 • Ustalenie kolejności przepływu zleceń przy załadunku przesyłek,
 • Kontrola czasu wyjścia przesyłek w zależności od potrzeb Klienta,
 • Współpraca z kierownikiem danej zmiany w zakresie przepływu zleceń
 • Współpraca z Działem Jakości oraz Kierownikiem Zmiany w zakresie wyjaśniania reklamacji i ich przyczyn związanych z maksymalnym czasem zamknięcia zlecenia,
 • Uczestnictwo w inwentaryzacjach magazynu,
 • Wykonywanie poleceń i zadań wyznaczonych przez Kierownika Zmiany,
 • Przestrzeganie zasad BHP, przepisów PPOŻ, regulaminu pracy oraz procedur operacyjnych powierzonych przez Kierownik Zmiany,
 • Przygotowywanie i raportowanie do Klienta obecnego statusu realizacji przesyłek i związanych z tym aspektem wartości KPI
 • Uczestniczenie w procesie optymalizacji składania, monitorowania i wykorzystania przestrzeni magazynowej,
 • Wykonywanie statystyk i raportów zleconych przez przełożonych,

Wymagania

 • Znajomość systemów typu ERP
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Sumienność, umiejętność organizowania pracy, systematyczność
 • Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów i proponowania rozwiązań
 • Zdolność łatwego nawiązywania kontaktów i dbałość o dobre relacje ze współpracownikami
 • Dyspozycyjność i odporność na stres
 • Inicjatywa własna i stanowczość w działaniu