Kierownik Działu Utrzymania Ruchu

Kierownik Działu Utrzymania Ruchu

Opis stanowiska

 • Zapewnienie ciągłości pracy maszyn, urządzeń i systemów automatyki poprzez nadzór nad ich sprawnym i bezawaryjnym funkcjonowaniem
 • Zarządzanie podległym zespołem Specjalistów i Techników Utrzymania Ruchu
  Nadzór nad właściwym stanem technicznym oraz dokumentacją dotyczącą maszyn, urządzeń, instalacji obiektu
 • Odpowiedzialność za organizację pracy podległego zespołu pod względem elastyczności i możliwości szybkiej reakcji na awarie i przestoje maszyn.
 • Monitorowanie wskaźników dotyczących obszaru działalności utrzymania ruchu
 • Przygotowywanie tygodniowych, miesięcznych i rocznych planów remontów w oparciu o analizę sprawności technicznej maszyn, urządzeń, instalacji budynkowej
 • Analiza przyczyn i skutków awarii oraz kontrola wykonywanych napraw
 • Współpraca z działem Produkcji, Dyrektorem Zarządzającym – konsultacje na temat projektów nowych uruchomień, procesów technologicznych oraz prac inwestycyjnych, planowanie zakupu części zamiennych i potrzebnych materiałów
 • Ustalanie budżetu na inwestycje i koszty ogólne działu, kontrola roczna budżetu poprzez analizę i kontrolę miesięcznych wydatków.
 • Nadzorowanie dokumentacji technicznej maszyn, urządzeń i instalacji budynkowej poprzez rejestr prowadzonych inspekcji, napraw, audytów .
 • Współpraca z zewnętrznymi podwykonawcami prac remontowych i naprawczych, nawiązywanie kontaktów z zewnętrznymi działami serwisowymi
 • Przestrzeganie zasad BHP, przepisów PPOŻ, regulaminu pracy oraz procedur operacyjnych
 • Raportowanie do bezpośredniego przełożonego – Dyrektora Zarządzającego.

Wymagania

 • Umiejętność kierowania zespołem ludzi
 • Sumienność, umiejętność organizowania pracy, systematyczność
 • Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów i proponowania rozwiązań
 • Zdolność łatwego nawiązywania kontaktów i dbałość o dobre relacje ze współpracownikami
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Dyspozycyjność i odporność na stres
 • Inicjatywa własna i stanowczość w działaniu