Operator Wózka Jezdniowego

Operator Wózka Jezdniowego

Opis stanowiska

 • Prawidłowy przebieg kompletacji zleceń, rozładunków, załadunków
 • Bieżąca kontrola przewidzianych w kompetencjach czynności magazynowych
 • Wykorzystywanie urządzeń magazynowych
 • Wykonywanie wszystkich poleceń, nakazów, które otrzymuje od kierownictwa
 • Zgłaszanie wszelkich usterek oraz potrzeb przełożonemu;
 • Odpowiedzialność za ład, porządek i bezpieczeństwo na swoim stanowisku pracy

Wymagania

 • Uprawnienia do kierowania wózkami jezdniowymi z napędem silnikowym
 • Sumienność, umiejętność organizowania pracy, systematyczność
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Dyspozycyjność i odporność na stres
 • System pracy równoważny, praca dwuzmianowa