Planista

Planista

Opis stanowiska

 • Koordynacja przepływu zleceń według wymagań Klienta (cut-off time-maksymalny czas zamknięcia zlecenia)
 • Prowadzenie dokumentacji i ewidencji zleceń systemowych
 • Ustalenie kolejności przepływu zleceń przy załadunku przesyłek
 • Kontrola czasu wyjścia przesyłek w zależności od potrzeb Klienta
 • Współpraca z Kierownikiem danej zmiany w zakresie przepływu zleceń,
 • Współpraca z Działem Jakości oraz Kierownikiem Zmiany w zakresie wyjaśniania reklamacji i ich przyczyn związanych z maksymalnym czasem zamknięcia zlecenia
 • Uczestnictwo w inwentaryzacjach magazynu
 • Wykonywanie poleceń i zadań wyznaczonych przez Kierownika Zmiany,
 • Przestrzeganie zasad BHP, przepisów PPOŻ, regulaminu pracy oraz procedur operacyjnych powierzonych przez Kierownik Zmiany,
 • Przygotowywanie i raportowanie do Klienta obecnego statusu realizacji przesyłek i związanych z tym aspektem wartości KPI
 • Uczestniczenie w procesie optymalizacji składania, monitorowania i wykorzystania przestrzeni magazynowej
 • Wykonywanie statystyk i raportów zleconych przez przełożonych
 • Wdrażanie udoskonaleń w pracy projektu/firmy

Wymagania

 • Znajomość systemów typu ERP
 • Umiejętność pracy zespołowej
 • Sumienność, umiejętność organizowania pracy, systematyczność
 • Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów proponowania rozwiązań,
 • Zdolność łatwego nawiązywania kontaktów i dbałość o dobre relacje ze współpracownikami
 • Umiejętność pracy w grupie
 • Dyspozycyjność i odporność na stres
 • Inicjatywa własna i stanowczość w działaniu