Kierownik ds. Zamówień (Stock Manager)

Kierownik ds. Zamówień (Stock Manager)

Opis stanowiska:

 • Zarządzanie układem lokalizacji magazynowych i przepływami towaru pomiędzy tymi lokalizacjami, w celu optymalizacji procesów innych działów
 • Współpraca z działami odpowiedzialnymi za przyjęcie towaru i kompletację zleceń w zakresie optymalizacji tych procesów
 • Wprowadzanie i stosowanie rozwiązań zapobiegających występowaniu różnic w stanach magazynowych zarówno pod względem wartościowym jak i ilościowym
 • Podejmowanie skutecznych działań zapobiegających występowaniu braków w paczkach
 • Tworzenie i zarządzanie systemem eliminującym nieprawidłowości w zakresie księgowań towaru na magazynie
 • Bieżące monitorowanie poprawności przyjętych towarów i wyjaśnianie niezgodności oraz podejmowanie działań eliminujących występowanie nieprawidłowości
 • Przestrzeganie zasad BHP, przepisów PPOŻ, regulaminu pracy oraz procedur operacyjnych
 • Terminowe wykonywanie statystyk, raportów i analiz
 • Planowanie pracy podległym pracownikom – tworzenie harmonogramu pracy i minimalizacja nadgodzin
 • Organizacja pracy oraz kontrola podległych pracowników pod względem pracy zgodnie z zatwierdzonymi procedurami operacyjnymi
 • Szkolenie nowo przyjętych pracowników oraz ciągły nadzór nad nimi
 • Kontrolowanie efektywności podległych pracowników, wprowadzanie działań korygujących w przypadku małej efektywności

Wymagania

 • Doświadczenie w zarządzaniu i analizą stanów magazynowych
 • Znajomość systemów typu ERP
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów proponowania rozwiązań
 • Dyspozycyjność i odporność na stres,
 • Sumienność, umiejętność organizowania pracy, systematyczność
 • Rozwinięte zdolności analityczne i decyzyjne