Technik Utrzymania Ruchu

Technik Utrzymania Ruchu

Opis stanowiska

 • Usuwanie bieżących awarii
 • Prowadzenie konserwacji, przeglądów i bieżących napraw elektrycznych i mechanicznych maszyn i urządzeń technologicznych na produkcji i obiekcie.
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z przeprowadzaniem napraw i konserwacji maszyn i urządzeń
 • Dbałość o utrzymanie w dobrym stanie techniczno-ruchowym maszyn produkcyjnych.
 • Utrzymanie czystości na stanowiskach pracy oraz w warsztacie utrzymania ruchu
 • Modyfikacje oraz usprawnienia maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz urządzeń obiektu mające na celu zwiększenie efektywności pracy
 • Współpraca z działem Produkcji w celu podniesienia efektywności pracy urządzeń produkcyjnych
 • Segregacja i utylizacja odpadów związanych z naprawą maszyn i urządzeń zakładu oraz przestrzeganie i wdrażanie metod związanych z oszczędzaniem energii
  Prawidłowe zabezpieczanie maszyn przed dostępem osób nieuprawnionych
 • Wykonywanie i przestrzeganie poleceń zlecanych przez przełożonego –
 • Koordynator działu Utrzymania Ruchu
 • Wykonywanie prac kontrolno-pomiarowych na obiekcie i urządzeniach produkcyjnych
 • Raportowanie do bezpośredniego przełożonego – Koordynator działu Utrzymania Ruchu

Wymagania

 • Sumienność, umiejętność organizowania pracy, systematyczność
 • Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów i proponowania rozwiązań
 • Zdolność łatwego nawiązywania kontaktów
 • Umiejętność pracy w grupie
 • Dyspozycyjność i odporność na stres.
 • Inicjatywa własna i stanowczość w działaniu